///جلسه هسته پژوهشی روانشناسی اسلامی؛ ۳۰ دی ۱۳۹۷

جلسه هسته پژوهشی روانشناسی اسلامی؛ ۳۰ دی ۱۳۹۷

بسم الله النور

بخش اول:

بررسی رساله دکتری آسیب شناسی روانی از منظر قرآن کریم.

در این بخش به بررسی مفهوم #ذکر ، تعریف و گستره ی اثر آن در زندگی انسان پرداخته شد. یکی از ویژگی های ذکر این است که اتصال انسان با خدا (حق) ویژگی های خدا را در او جلوه گر می کند و در جریان رحمت الهی قرار می گیرد.

(جهت شنیدن این بخش از صوت به حدودا دقیقه ۱۵ تا ۴۵ جلسه مراجعه بفرمایید)

مفهوم‌دیگری که در این قسمت بدان توجه داده شد، فکر و تفکر بود که از آن بعنوان قدرت انتقال دهنده ی انسان از مسائل به حقیقت یاد شده است.

بررسی مفهوم‌ #تفکر بعنوان مبحث پژوهشی این رساله در گام بعدی در نظر گرفته شد.

بخش دوم

رساله دکتری پیشگیری از خیانت زناشویی از منظر قرآن کریم.

در این قسمت به دستاوردهای پژوهشگر در تبیین چهارچوب علمی مبحث مورد نظر پرداخته شد و مقرر گشت کلمات استخراج شده در حوزه ی #عفاف مورد بررسی قرار گرفته و با تمرکز بر سوره مبارکه نور نتایج در جلسه اعلام گردد.

 

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۵:۳۸:۲۶ +۰۴:۳۰فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۸|

ثبت ديدگاه