Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

عظمت آسمان

عظمت آسمان

لازم است بچه ها با مشاهده این عظمت به این نکته برسند که همه عالم در برابر خداوند مطیع هستند و انسان نیز از این موضوع مستثنی نیست.
00:00
00:00

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید