Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

یکسال در ۴۰ ثانیه

یکسال در ۴۰ ثانیه

ساعات و ماه ها به سرعت در حال گذر است و انسان باید با ارزیابی کارهای خود از این فرصت ها بهترین استفاده را بکند. داشتن ارزیابی نسبت به کارهایی که در طول روز داشته ایم از محورهای تربیتی سوره مبارکه انشقاق است.
00:00
00:00

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید