Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

عناصر حیات

عناصر حیات

کلیپ “عناصر حیات” به پدیده هایی همچون زمین، آسمان، خورشید و..توجه می دهد. سوره نباء، ضمن بیان کارکرد اشیا و پدیده ها ، امید به حساب را هم مطرح می کند. وقتی به کارکرد هیچ چیز امید نداشته باشیم، خودمان هم کارکردی نداریم و به ما امیدی نیست. لازم است دانش آموزان مستنداتی از عناصر حیات را با چنین رویکردی ببینند.
00:00
00:00

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید