Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

مقاله طرح فهم قرآن در دبستان

مقاله طرح فهم قرآن در دبستان

مقاله طرح فهم قرآن در دبستان ،و بررسی شیوه های اجرای آن در مدارس مقطع ابتدایی منطقه 14 آموزش و پرورش تهران 6 مردادماه 97 در نشریه کاشف منتشر شد. در این مقاله که به قلم اعضای مدرسه تفکر و تعقل؛ فاطمه شریفی . نگار فصیح نوشته شده، به بررسی مبانی علمی طرح فهم قرآن در دبستان پرداخته و پس از معرفی این طرح، شیوه های اجرای این طرح در منطقه 14 آموزش و پرورش تهران را بررسی کرده است. در این مقاله همچنین نظرات برخی از معلمان و مدیران که این طرح را در مدارس اجرا کرده اند منعکس شده است.

Published By
fahmdabestanasli

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

× برای درج دیدگاه باید وارد شوید